Event

KNEE A LA CARTE, Zagreb, KB Dubrava
BMVM2022
CADAVER COURSE
OSNOVNI TEČAJ FETALNE EHOKARDIOGRAFIJE
EBVEC
GODIŠNJA SKUPŠTINA GASTROENTEROLOŠKOG DRUŠTVA
XI. međunarodni kongres Udruge
CADAVER COURSE NO 2
2nd ACHD Academy Update
SEEFORT
EORNA SPRING MEETING
Orofaringealna disfagija, KBC Zagreb
18. CIRAS (Croatian International Rhinosurgical Advanced School)
ERASMUS CNS II
TEČAJ TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA DJEČJIH VRTIĆA - tečaj druge kategorije
8. kongres Hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanje
3. Kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju klinika za kožne i spolne bolesti KBC-a sestre milosrdnice
5th Croatian Neuroradiological meeting
GODIŠNJI SASTANAK HDDK
SIMPOZIJ POVODOM 90 GODINA OD OSNUTKA ORTOPEDIJE U GRADU OSIJEKU I HIP A LA CARTE
NOVOSTI U OTORINOLARINGOLOGIJI I KIRURGIJI GLAVE I VRATA
FEBS3 meeting Exploring molecular frontiers
CRODAYSURGERY
DBS MEETING, PULA
Copyright © 2024. Filida, Sva prava pridržana