Kotizacija

Redovna kotizacija
Applying for a grant-Please tick this box in case you apply for a grant
IFESS ČLAN
Kongresna večera 24.05.2024.vege menu
Resident fee
Early regular egular – non members
Redovna kotizacija (ne članovi HUMS-a)
BLA/UEP joint meeting
MDS member
Specijalizanti
Redovna kotizacija
Kopija od Redovna kotizacija
Redovna kotizacija
Residents
Kotizacija pratnja
SPECIJALIZANTI
Specijalisti - Članovi HOD-a
Specijalisti
Student / Trainee / Nurse (LIVE)
Kotizacija za specijalizante
Jednodnevna kotizacija
Specijalizant
Physio/Scientis  Non Member
Resident, physiotherapists, nurses, midwives
Copyright © 2024. Filida, Sva prava pridržana